Ny avgift för Högskoleprovet

Det har kommit till en höjning av avgiften för att skriva Högskoleprovet, höjningen gjordes den fösta december 2014.

Eftersom anmälan för 2015 års prov öppnar först i januari 2015 så betyder det att alla som ska betala för provet från vårprovet 2015 och framåt för betala den nya avgiften som är på 450 kronor.

Procentuellt var höjningen ganska kraftig, men den höjs inte ofta och ger fortfarande ett stort övervärde, både på vad man kan få ut av provet (antagning för Högskola, bra CV, prestige vid högt resultat m.m.) och med tanke på att det är ett heldagsevenemang man betalar för.