Högskoleprovet på söndagar – av religiösa skäl

Fram till i år har alltid högskoleprovet varit på en lördag. Men i höst är det första gången som det skrivs på en söndag. Detta efter påtryckningar från det religiösa samfundet sjundedagsadventisterna.

Högskoleprovet är en chans för alla att komma in på drömutbildningen. Det spelar ingen roll vilka betyg man har – om man lyckas på högskoleprovet är ändå dörren öppen. Lika för alla. Eller inte?

Det religiösa samfundet sjundedagsadventisterna har sin ”heliga dag” på lördag och anser att man inte får utföra något jobb under denna dag. Därmed har de inte heller kunnat utföra högskoleprovet. En lösning fram till nu har varit att personer med denna religiösa övertygelse har kunnat göra ett hemligt reservprov under en vardag.

Problemet har däremot varit att detta reservprov har varit identiskt sedan 2011. Det är både en säkerhetsrisk och ställer till problem för de som vill göra provet flera gånger. Med dagens regler har en sjundedagsadventist enbart kunna göra högskoleprovet en gång på grund av att provet inte ändrats.

En lösning hade kunna varit att UHR, universitets- och högskolerådet, skapat ett nytt reservprov varje år. Men det är inte möjligt enligt Mattias Wickberg, vilket han kommenterade i en intervju till Sveriges Radio.

I våras gällde fortfarande reservproven men från och i höst kommer vartannat prov att skrivas på lördagar och vartannat på söndagar. Till Expressen säger samfundets missionsföreståndare att de anser att kompromissen var en bra lösning.

Så många berörs

I Sverige finns det ungefär 2800 personer som är sjundedagsadventist. På våren 2018 var det 6 personer som hade ansökt om att göra det hemliga provet. Eftersom det då redan var officiellt att högskoleprovet under kommande år skulle hållas även på söndagar kan antalet personer varit lägre än tidigare.

Så fungerar det hemliga provet

En person som av religiös övertygelse inte kan göra högskoleprovet på en lördag har tidigare kunnat lämna in en ansökan om att få göra det ”hemliga provet”. Detta utförs då en vardag. Provet är upplagt på samma sätt men skiljer sig genom att deltagaren aldrig får se något facit i efterhand utan enbart veta sin poäng. Dessutom får deltagarna inte ta med sig anteckningar från provtillfället.

Orsaken är att provet inte ändrats sedan 2011 och att det därmed skulle innebära en säkerhetsrisk om information kring provet läckte ut. Detta hemliga prov kan även användas som ”reservprov” på det vanliga högskoleprovet. Detta exempelvis om det skulle bli en brand och provtillfället hastigt måste avbrytas.