Högskoleprovet 2020 kommer att hållas – men med vissa restriktioner

Högskoleprovet kommer att hållas den 25:e oktober. Men bara för dig som inte har ett giltigt provresultat sedan tidigare och som verkligen behöver ett resultat inför antagning till våren 2021. Vid minsta förkylningssymtom förväntas du även stanna hemma.

Det har minst sagt varit olika besked kring högskoleprovets vara eller icke vara under hösten 2020. I augusti meddelande UHR (Universitets- och högskolerådet) att provet skulle ställas in – men detta ogillades av flera riksdagspartier.

De i sin tur valde att bland annat tillsätta en nationell provsamordnare som tillsammans med UHR skulle försöka få ett ”helikopterperspektiv” på problemet och hitta en coronasäker lösning.

En lösning hittades som innebär begränsning gällande vilka som får göra provet samt anpassningar i provsalarna.

Problem med anmälan

När anmälan öppnades, 25:e september, skapades ett för stort tryck på sidan där anmälan genomförs. Det var rekordlånga köer för att kunna lämna in sin anmälan och problem med betalningar.

Anmälan är öppen till 1:a oktober, eller till att de 27 640 platserna är uppbokade. En orsak till överbelastningen av sidan kan ha varit att det tidigt nämndes att det skulle finnas ett begränsat antal platser.

Enbart för nya deltagare

För att hålla nere antalet personer som gör provet togs beslutet att det enbart får genomföras av personer som inte har ett giltigt provresultat sedan tidigare. Dessutom rekommenderas personer att överväga att inte göra provet om detta verkligen inte är ett måste.

De som vill komma in på en utbildning i vår bör välja provet men de som enbart gör det för att testa sina kunskaper bör inte anmäla sig.

Flyttat ansvar

Vanligtvis är det de 21 universiteten och högskolorna i Sverige som har ansvar för att anordna provtillfället. Detta ansvar har, av regeringen, förflyttats till UHR. De ska, tillsammans med den nytillsatte samordnaren, se till att alla provlokaler uppfyller de krav som ställs för minimal smittospridning.

Längre raster och förlängd giltighetstid

Ytterligare anpassningar som genomförs är förlängda raster samt att giltighetstiden för provet förlängs. Tidigare provresultat har varit aktuella i 5 år – men detta kommer nu att gälla i 8 år.