Fuskare fast med miljoner – under pågående högskoleprov

En del gör vad som helst för att få bra poäng på högskoleprovet – till och med fuskar. Redan för några år sedan framkom det att vissa provdeltagare använde avancerat fusk för att få höga resultat. Kanske kan Ekobrottsmyndighetens tillslag under förra provet få färre att våga gå denna väg.

Ekobrottsmyndigheten genomförde ett omfattande tillslag mitt under högskoleprovet i slutet av april. Detta efter att de upptäckt omfattande och återkommande fusk via ligor som systematiskt erbjudit sina kunder att köpa sig ett högt resultat på provet. Både fuskare och de som erbjöd fusk togs på bar gärning.

Det nätverk som nu Ekobrottsmyndigheten har nystat upp består av tre personer som via detta fusk fått in miljonbelopp. Anklagelserna är grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott samt ”medhjälp till osann försäkran”. Genom att det varit så stort och systematiserat fusk med mycket stora belopp riskerar männen fängelse i upp till ett par år.

Hur mycket det har kostat att köpa fusket har varierat beroende på vilket resultat som efterfrågats. Siffror på mellan 30 000 kr och 100 000 kr har cirkulerat. Med tanke på att Ekobrottsmyndigheten angav att männen var i kontakt med ca 70 provdeltagare när tillslaget genomfördes handlar det alltså om mycket stora summor.

Utöver dessa personer lyckades man även identifiera ett par personer som köpt fusket. Dessa riskerar däremot betydligt mildare domar.

Så gick det till

Exakt hur just denna liga har kunnat överföra information till provdeltagarna, direkt under pågående prov, är ännu inte offentligt. Men tidigare avslöjanden pekar på att man utnyttjat extremt små tekniska hjälpmedel.

De som köper fusket får en väldigt liten öronsnäcka som gör att de hela tiden kan vara i kontakt med de som erbjuder hjälpen. Genom öronsnäckan får de löpande information om de olika frågorna och vilket resultat som ska väljas.

De som erbjuder hjälpen har i sin tur personer som gör provet enbart för att blixtsnabbt kunna samla in information kring vilka frågor som finns där. De filmar av provet och skickar frågorna till de som sedan kollar upp svaren varpå man kommunicerar ut detta till de som köpt sig ett högt resultat