Datum Högskoleprovet 2024

När öppnar, och stänger, anmälan för högskoleprovet våren 2024?

✅ Anmälningstiden öppnar den 9 januari och stänger den 16 januari.

När skrivs högskoleprovet våren 2024?

✅ Våren 2024 skrivs högskoleprovet lördagen den 13 april

När öppnar, och stänger, anmälan för högskoleprovet hösten 2024?

✅ Anmälningstiden öppnar den 13 augusti och stänger den 20 augusti.

När skrivs högskoleprovet hösten 2024?

✅ Högskoleprovet hösten 2024 skrivs söndagen den 20 oktober.

När ska anmälningsavgiften vara betalt?

✅ Anmälningsavgiften på 550 kronor måste vara betalt och registrerad hos UHR senast den sista anmälningsdagen, så de sista dagarna går det endast att betala med VISA eller Mastercard. Görs betalning via bankgiro måste detta ske några arbetsdagar före sista anmälningsdag.

Årets Högskoleprov – Vilka datum är det som gäller för Högskoleprovet 2024?

Det är en fråga som många ställer sig varje år, och det kan faktiskt skilja flera veckor på själva provdatumet.

Däremot så sista dag för anmälan är nästan exakt samma år från år, med viss justering om det kommer helger emellan.

Vi ska reda ut begreppen lite grann när det gäller datum och även tider för Högskoleprovet.

 

Anmälan öppnar och högskoleprovet kan skrivas:

Anmälan för vårens högskoleprov 2024 är endast öppen mellan den 9 januari till den 16 januari.

Prov på våren 2024: lördagen den 13 april.

 

Anmälan för höstens högskoleprov är endast öppen mellan den 13 och 20 augusti.

Provet på hösten 2024: söndagen den 20 oktober.

 

Tänk på att anmälan till Högskoleprovet endast är godkänd om betalning är gjord!

 

Provdatum / Provdag:

Här kan det som tidigare nämns skilja några veckor på datumet.

Provet skrivs alltid på helgen, söndag för vårprovet och lördag för höstprovet!

Provet på våren: i slutet på mars eller i början av april.

Provet på hösten: i mitten/slutet av oktober.

Schema för Provdagen

Högskoleprovet består av 5 provpass som alla är 55 minuter långa. Däremot är det bara 4 delar på provet. Ett provpass består nämligen av ett så kallat utprövningsprov som endast är med för att kunna utvärdera och utveckla kommande års högskoleprov.

Observera att tider under dagen kan ändras med 5 eller ibland 10 minuter, exempelvis längd på raster.

8:30 – 9:00 Dagen börjar med allmän information om högskoleprovet.

Även om provet genomförts tidigare ska deltagarna vara med på denna information.

9:00 – 9:55 Första delen av provet genomförs.

Var noga med att komma i tid eftersom ingen släpps in efter att provet startats.

10:00 – 10:30 Dagens första rast.

Märk att denna rast är 30 minuter i jämförelse med resterande som är 20 min.

10:30 – 11:25 Provpass nummer 2.

11:30 – 11:50 Dagens andra rast.

11:50 – 12:45 Tredje provpasset startar.

12:50 – 14:00 Lunchrast.

14:00 – 14:55 Fjärde provpasset.

15:00 – 15:20 Sista rasten.

15:20 – 16:15 Femte och sista provpasset.

16:15 – 16:20 Kort information till deltagarna.