Åldersgräns införs för Högskoleprovet från 2023

Från högskoleprovet våren 2023 införs det en åldersgräns på 18 år för att kunna skriva provet – men det finns undantag.

18-årsgräns

Efter att frågan varit uppe vid flera tillfällen togs beslutet att införa en åldersgräns på 18 år från och med vårens högskoleprov 2023. Det krävs därmed att personen är minst 18 år eller fyller 18 under det kalenderår som provet genomförs.

Ett undantag finns däremot för ungdomar som börjat gymnasiet vid en tidigare ålder än 16 år. Eftersom de kommer gå ut gymnasiet vid en yngre ålder än övriga behöver de även kunna göra högskoleprovet tidigare. Detta för att kunna förbättra sina möjligheter att komma in på önskad utbildning.

För dessa ungdomar gäller att de kan göra högskoleprovet, för första gången, på vårterminen under det andra gymnasieåret.

Högre avgift

Den andra förändringen är att anmälningsavgiften höjs. Fram till och med 2022 var avgiften 450 kronor och från vårtermin 2023 är avgiften i stället 550 kronor.

Årets datum

Våren 2023

Anmälan kan ske: 10 – 17 januari

Provet genomförs: 25 mars

Hösten 2023

Anmälan kan ske: 15 – 22 augusti

Provet genomförs: 22 oktober