40 personer får resultatet från högskoleprovet indraget

Det som framförallt har dominerat i media de senaste åren, vid rapportering om högskoleprovet, är det fusk som pågått. Med ny lagstiftning, hårdare kontroller och möjlighet att dra tillbaka resultat från högskoleprovet har fusket sannolikt minskat. I slutet av april fick exempelvis 40 personer sitt resultat från högskoleprovet 2017 indraget.

År 2016 ändrades lagarna kring högskoleprovet vilket innebär att alla som skriver provet måste ”intyga på heder och samvete” att man skriver under rätt identitet och att några hjälpmedel inte används. På detta sätt skapades även en större möjlighet att polisanmäla de som ertappats med fusk.

Utöver polisanmälan kan UHR (Universitets- och högskolerådet) dra tillbaka resultat. Detta har nu skett med 40 personer. Personer som tack vare de tidigare resultaten kommit in på valda utbildningar.

Det var vid en pressträff i slutet av april som UHR meddelade att resultatet skulle återtas från 40 personer som fuskat vid högskoleprovet och fått högre resultat än vad man troligtvis fått utan hjälpmedel. I och med att de kommit in på högskolan på ”olaga grund” kan de tas bort från pågående utbildning.

Så motverkas fusk

  • Avstängd i två år & fängelse

En person som ertappas med fusk kan stängas av för framtida högskoleprov i två år. Det är även sedan 2016 straffbart att fuska vilket innebär att straffet kan bli böter eller fängelse i maximalt sex månader.

  • Retroaktiv avstängning

Som UHR påvisar med sin pressträff kan de stänga av personer från den utbildning man kommit in på. Detta genom att stryka personens poäng vid ett tidigare högskoleprov.

  • Kontroll av handstilar och tidigare resultat

Framförallt är det vid avsevärt förbättrat resultat som UHR granskar resultaten extra noga för att se eventuellt fusk. De kan exempelvis titta på handstilen mellan de olika proven och hur man svarat tidigare. Det kan däremot vara svårt att med 100% säkerhet påvisa fusk via denna väg. Däremot kan det ses som bevis och något som gör att ytterligare kontroller sker.

  • Rent vid bänkarna

Man har även blivit noggrannare med att hålla rent kring bänkarna. Det enda som får ligga framme är penna, papper, linjal och sudd. Mobiler får aldrig ligga framme. Diskussioner har även förts om teknik som kan störa ut mobiler och annan kommunikationsutrustning. Detta har däremot inte ännu införts.