”18-årsgräns” för högskoleprovet

Hittils har det inte funnits något ålderskrav för att få skriva högskoleprovet. I princip har både högstadieelever och gymnasieelever kunnat testa sina kunskaper för att se hur de står sig mot andra. Men tanken är inte att så unga ska göra provet anser regeringen och väljer nu att införa en åldersgräns. År 2022 får man tidigast göra provet det år man fyller 18 år.

När högskoleprovet genomfördes på våren 2018 var det ungefär 9000 personer som var under 18 år. Personer som av någon anledning velat testa provet trots att man till stor sannolikhet inte gått ut gymnasieskolan. Detta är något som regeringen uppmärksammat och högskoleministern, Helene Hellmark Knutsson, jobbat med. För grundtanken med provet är inte att personer som går i början av sin gymnasieutbildning ska skriva det.

Till Svt säger Hellmark Knutsson att man först och främst bör fokusera på sin gymnasieutbildning och de betyg som ges inom den utbildningen. Det är just här som en viss problematik kan uppstå.

Kan hoppa över gymnasiet

Om elever, i början av gymnasietiden, gör högskoleprovet med gott resultat kan risken öka att de hoppar av gymnasiet. Om de exempelvis får 1,5 poäng på provet och det vanligtvis krävs 1,4 för att komma in på den utbildning de vill studera vidare inom på högskolan behövs inte samtliga gymnasiebetygen.

Visserligen har alla högskoleutbildningar vissa grundläggande krav. Det kan exempelvis vara att man ska ha ”grundläggande behörighet” vilket innebär godkänt i matte, svenska och engelska. Men utöver det kan det även finnas krav på godkända betyg i vissa andra ämnen.

Den elev som skriver bra på högskoleprovet kan därmed inte räkna med att komma in på utbildningen och därmed helt strunta i sin gymnasieutbildning. Däremot kan personen ”välja bort” en rad ämnen och därmed enbart fokusera på ämnen som krävs för just den specifika utbildningen. Några högre betyg krävs inte heller då det är poängen på högskoleprovet som kommer vara ”nyckeln” till utbildningen.

Genom denna ändring kommer de flesta att kunna skriva högskoleprovet för första gången under höstterminen under årskurs 2. Detta då kravet kommer vara att man tidigast får skriva det året man fyller 18 år. De som därmed fyller tidigt på våren kommer kunna skriva provet redan på våren.

Med början 2022

Ändringen kring den nya åldersgränsen kommer införas för första gången 2022. Så än så länge kan både 12-, 14- och 16-åringar testa på provet. Även om det bara handlar om några tusen personer som i dagsläget gör det per provtillfälle.