Högskoleprovet


Vad är Högskoleprovet?

Högskoleprovet 2019Högskoleprovet är ett prov gällande de kunskaperna som det anses att man behöver vid högskolestudier och universitetsstudier.

Vid antagningarna till högskola och universitet tas en del av de sökande ut baserat på deras resultat vid Högskoleprovet, ett genomfört prov är giltigt i fem år för dessa ansökningar.

Det är dock mycket vanligt att skriva provet utan att för den skull använda resultatet för ansökan till högskola eller universitet, det har för många blivit en tradition att skriva en eller flera gånger endast för att testa sig själv.

Det är ofta över 50,000 personer som genomför proven vid varje skrivning, proven som sker på våren kan ha mer än 65,000 anmälda, år 2014 var det ända upp till 88,000 anmälda till vårprovet och 69,000 till provet på hösten.

Datum inför Högskoleprovet, både våren och hösten 2021 samt rabattkod för övningsbok finns nu i högermarginalen!


Högskoleprovet 2021 Övningsbok

Studera med Högskoleprovets ÖvningsbokVad du än ska utföra så kommer du alltid bättre, längre, snabbare eller högre när du tränat eller ännu hellre när du utför uppgiften flera gånger, det är ganska självklart, har du vanan av en viss uppgift så gör du det bättre än när du var helt novis.

Högskoleprovets övningsbok ger dig insikter av många detaljer som du bör veta, exempelvis hur provet och frågorna är upplagt pedagogiskt, vilka mekanismer som ligger bakom frågorna samt mycket mera. Boken är uppbyggd med provet i beaktande och följer dess delar på ett naturligt och överskådligt vis.

________________________________________

Övningsboken består av 214 sidor, fullspäckade med information ämnad för att höja just ditt resultat på högskoleprovet. Den första delen av boken ger dig matnyttig allmän information, tips på hur du ska förbereda dig såväl på kort som på lång sikt, övningsmetodik och vad du bör tänka på innan provet och under provdagen.

Den andra delen behandlar det verbala blocket. Du får ingående information om hur du kan bredda ditt ordförråd och vad för tankemekanismer du bör använda dig av för att klara ordkunskapsdelen, när det gäller meningskomplettering får du detaljerade exempel och förklaringar som hjälper dig till fullo förstå de lösningstekniker som du kan använda. Den svenska och engelska läsförståelsen förklaras på ett lättfattat och pedagogiskt sätt, du får användbara tips som garanterat låter dig förbättra ditt resultat på dessa delar.

Bokens avslutande del behandlar det kvantitativa blocket. Alla matematiska moment som ingår i de olika delarna förklaras i detalj, dessutom får du tillgång till en uppsjö av smarta lösningsmetoder som inte bara låter dig förstå de bakomliggande principerna utan även spara massvis med tid – och tid är ju en bristvara när man skriver högskoleprovet! Självklart behandlas alla i högskoleprovet ingående delar, komplett med förklaringar som garanterat hjälper dig till ett riktigt bra provresultat!

Ovanstående stycke kommer från Högskoleprovets Övningsbok.

________________________________________

Ett standard-råd är att göra gamla prov för att lära sig, självklart ett bra råd, vid denna tidpunkt bör dock en brasklapp tillföras, eftersom provet förnyades och moderniserades hösten 2011 så bör man kanske inte göra prov som är äldre. Även om det inte är ett helt och hållet annorlunda prov så bör man inte träna på ”fel” saker.

En jämförelse kanske passar: Du ska ta bilkörkort och övningskör till 90% i en bil som har en automatisk växellåda och när uppkörningsdagen kommer så har den bilen en manuell växellåda. Hur duktig du än är på att styra, blinka och ha rätt fordonsplacering så kan det bli väldigt fel vid första korsningen när du helt plötsligt, genom vanans makt, glömmer att bilen är manuellt växlad!


Högskoleprovet förnyades hösten 2011

Ett nytt och modifierat Högskoleprov infördes hösten 2011 och nu innehåller det två lika stora block, ett verbalt och ett kvantitativt, samt att antalet uppgifter ökades till 160 från tidigare 122.

Det verbala blocket testar din ordkunskap, läsförståelse och allmänna språkkunskaper.

Det kvantitativa blocket testar matematikkunskaper samt din förmåga att genomföra statistiska och jämförande analyser.

Det verbala blocket innehåller:

ELF: engelsk läsförståelse. Läs och förstå engelsk text.

LÄS: svensk läsförståelse. Läs och förstå svensk text.

MEK: meningskomplettering. Saknade ord skall fyllas in.

ORD: ordkunskap och ordförståelse. Välja det alternativ som bäst motsvarar orden eller frasen.

Varje del består av 2 gånger 10 frågor.

Det kvantitativa blocket innehåller:

DTK: tabeller, kartor, diagram. Läsa tabeller, kartor och diagram, enklare tolkningar och beräkningar. 2 gånger 12 frågor.

KVA: kvantitativa analyser. Avgöra vilket av de två angivna kvantiteter som är störst, ofta med hjälp av matematiska beräkningar. 2 gånger 10 frågor.

NOG: logiska problem. Matematiska och logiska problem. 2 gånger 6 frågor.

XYZ: matematiska uppgifter. Matematiska uppgifter. 2 gånger 12 frågor.

Det finns även ett femte block, ett så kallat utprövningsblock, detta block finns för att kunna utvärdera själva provet inför eventuella ändringar och justeringar av framtida prov. Denna del påverkar inte dina resultat, vilken del av provet som är just utprövningsblock avslöjas dock inte.

Vill du förbereda dig med en grundlig utbildning inför provet så innehåller övningsboken för Högskoleprovet 2021 mängder av smarta knep, lösningsmetoder och pedagogiska förklaringar, självklart så är boken uppdaterat för den moderna versionen av provet som introducerades 2011.


Lycka till på provet!

Lycka till på provet!Det är en lång dag och under själva provet så får man inte dricka eller äta något!

Se till att få god sömn nätterna före provet och ta en rejäl frukost för att klara av dagen, det låter självklart men är lätt att glömma bort.

Ta med fika och dryck för att fylla på förråden under pauserna.

Vi önskar alla som skriver Högskoleprovet 2021, både på provet till våren och till hösten, ett stort lycka till !!

Studera och öva, håll dig fokuserad och se till att vara utvilad inför provet. Läs noga igenom övningskompendiumet, flera gånger, om du inte redan är en superspecialist så bör denna utbildning kunna göra flera tiondelar, kanske upp till 0,5 extra i provresultatet, speciellt om du är förstagångsskrivare.